N’la la KJ

Lala är efter stoet Nesch KJ. Ett lite större sto med mycket hopp kvalitéer.  

BLUP