Avel

Kj:s avel är inriktad på prestation och stuteriet har där av valt korrekta ston av tysk stam. Samtliga ston har givit föl som gått svår hoppning eller själva deltagit i svår hoppning.

Valet av ston har skett med utgångspunkt från utseende, korrekthet, storlek, utstrålning, kapacitet & teknik

För betäckning av stuteriets ston har valet av hingst fallit på en äldre beprövad hellre än en ung chansning.

Ibland är valet en lovande unghingst som är lite extra (stam, bruksresultat, storlek och utsende) tex. använde vi Ci ci Senjor ASK när han var 4år, dess för innan Cardento.

Saga KJ

Cardento – Silbersee – Cor de la Bryere

Celeste KJ

Cardento – Athlet Z – Rocco

Caravelle

Carano – Ladalco – Joost

Cacao

Etrusco – Camaro M – Ahorn Z

Callah S

 Cortez-Derrick-Able Albert xx

May-day

Lempreur de Thurin – Irco Marco – Falstaff