Famous KJ

Famous är Fatta KJs första avkomma. En hingst som vi har väldigt stora förhoppningar på, 
som visar super kvalitéer, han mamma Saga KJ härstammar bakåt till Sally

BLUP