Chimera KJ

Chimera är dotter till Celeste KJ. Kommer att tävlas för att sedan planenligt ingå i vårat avelsarbete. 

BLUP