Caci KJ

Caci är dotter till Cacao, vars modemlinje går tillbaka till Miss Ahorn som hoppade int. svår hoppning vid 8 årsålder.
Caci har fått en avkomma Calm KJ,
Nu är Caci inflyttad i stallet och ska börja på sin utbildning, Hon har samma underbara temperament och en fantastisk inställning till arbete som alla andra Fatta KJs avkommor har.  Så under 2022 kommer ni kanske se henne på tävlingsbanorna.

BLUP